WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

PLAT Photo พธหลอเทยนจำนำพรรษา ประจำป พ.ศ.2562

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาปี 2562

       นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา แด่  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) (แถวนั่งขวา) เจ้าอาวาส และ พระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) (แถวนั่งซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมี นายสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

aom323

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1